Οι στόχοι

Για την Αχαΐα
Η αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Για την Αχαΐα» αποτελεί μία κοινή προσπάθεια πολιτών με ενεργή ακαδημαϊκή και επαγγελματική δράση και εμπειρία, η οποία στοχεύει στην παραγωγή, επεξεργασία και προώθηση ιδεών που θα αφορούν στην οικονομική, πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη του νομού Αχαΐας.
Ποιοι Είμαστε | Για την Αχαΐα
Ποιοι Είμαστε | Για την Αχαΐα
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η εταιρία διοργανώνει εκδηλώσεις τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα, προωθεί στα ΜΜΕ τις δράσεις και τις θέσεις της, επικοινωνεί αμφίδρομα με τους πολίτες και συνεργάζεται με άλλους φορείς ή ιδιώτες με στόχο την προώθηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του νομού Αχαΐας και της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της Δυτικής Ελλάδας.