Θαλάσσιο Μέτωπο Πάτρας

Θαλάσσιο Μέτωπο Πάτρας

Λιμάνι | Για την Αχαΐα
Η πρωτεύουσα του νομού αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη πόλης της χώρας. Μία πόλη που όμως,
– δεν εξελίσσεται,
– δεν αναπτύσσεται, και
– δεν αλλάζει.

Ο τριτογενής τομέας (παροχή υπηρεσιών) συγκεντρώνει, διαχρονικά, το μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων στην ευρύτερη περιοχή της πόλης των Πατρών. Η κατανάλωση υπηρεσιών αποτελεί, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ΄80, τον πυρήνα της οικονομίας της πόλης.

Λιμάνι | Για την Αχαΐα
Όμως η πόλη, παρά την ύπαρξη σημαντικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Κέντρων, την ίδρυση του Επιστημονικού Πάρκου με τη δημιουργία και παρουσία νεοφυών (start-up) επιχειρήσεων και την ύπαρξη μίας βιομηχανικής περιοχής πλησίον των ορίων της,  αδυνατεί να εξελίξει και να μεγεθύνει την παραγόμενη οικονομία της.
Για το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης προτείνονται ενέργειες με στόχο:
– την εξωστρέφεια,
– την ανάπτυξη, και
– τη μητροπολιτική, πολεοδομική αναμόρφωση της πόλης.
Λιμάνι | Για την Αχαΐα
Κύριος πυρήνας των ενεργειών θα πρέπει να είναι η διενέργεια ενός διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τη σύνδεση του θαλασσίου μετώπου με την πόλη, σε ένα ευρύτατο μήκος, πολύ μεγαλύτερο από αυτό του παλαιού και νέου λιμένα.

Ο στόχος θα είναι η συγκρότηση ενός γενικευμένου Masterplan με διακριτά στάδια υλοποίησης για την επιτυχή χρηματοδότησή του.

Οι χρήσεις προτείνεται να περιλαμβάνουν:

  • την ανάπτυξη νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για τη διοργάνωση συνεδρίων ευρείας κλίμακας, εθνικής και ευρωπαϊκής εμβέλειας, σε συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα ερευνητικά ινστιτούτα της περιοχής, τους δημόσιους οργανισμούς, τους δήμους και τις ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες του νομού,
  • την ευρεία διαμόρφωση ελεύθερων χώρων πρασίνου, περιπάτου, άθλησης και αναψυχής,
  • τη διαμόρφωση του μετώπου της πόλης σε συνεργασία με τη χωροθέτηση του υπό ανάπτυξη υδατοτρομίου,
  • τη διαμόρφωση του μετώπου της πόλης σε συνεργασία με την τελική μορφή των λιμενικών εγκαταστάσεων του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, και
  • την αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων στα πρώην εργοστάσια ΑΒΕΞ, Λαδόπουλου και Πειραϊκής-Πατραϊκής για την ανάπτυξη εκθεσιακών χώρων και χώρων πολιτιστικών και εμπορικών δράσεων, στα πρότυπα οργανισμών, όπως αυτοί των Messe Frankfurt και Messe-Duesseldorf.