Αεροδρόμιο Αράξου

Αεροδρόμιο Αράξου

Αεροδρόμιο | Για την Αχαΐα
Ο κρατικός αερολιμένας του Αράξου ανήκει στην ομάδα των αεροδρομίων της χώρας, στα οποία η ετήσια κίνηση έχει ήδη ξεπεράσει τον αριθμό των 100,000 επιβατών ανά έτος. Η θέση του αεροδρομίου, σε απόσταση 45 χλμ από το κέντρο της πόλης της Πάτρας και πλησίον εύφορων αγροτικών εκτάσεων των νομών Αχαΐας και Ηλείας αλλά και παραθαλάσσιων τουριστικών μονάδων, καταδεικνύει τις πολύ μεγάλες δυνατότητες συνεισφοράς του στην οικονομία των νομών τόσο της Αχαΐας όσο και της Ηλείας, οι οποίες παραμένουν ανεκμετάλλευτες.
Η λειτουργική και χωρική επέκταση του αεροδρομίου πρέπει να αποτελέσει κυρίαρχο στόχο για την ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων του νομού.
Αυτή η επέκταση μπορεί να δρομολογηθεί, στοχεύοντας:

 

– Στη δημιουργία διευρυμένων εγκαταστάσεων logistics αγροτικών προϊόντων (agro logistics) μέσω εργαλείων τύπου ΣΔΙΤ, με στόχο τον εξαγωγικό προσανατολισμό των καλλιεργούμενων προϊόντων των δύο νομών και την εξωστρέφεια της πρωτογενούς παραγωγής σε νέες αγορές,
– Στην επέκταση της χωρητικότητας του αερολιμένα με στόχο τη διεύρυνση της περιόδου λειτουργίας του και πέραν των καλοκαιρινών μηνών, για την αύξηση όχι μόνο των τουριστικών ροών αλλά και την υποβοήθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας,
– Στην μετεξέλιξη και επέκταση των υποδομών του Εργοστασίου Μεταφορικών Μέσων & Εξοπλισμού της Πολεμικής Αεροπορίας σε Αεροπορικό Κέντρο Εφαρμοσμένης Έρευνας για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη αμυντικών προγραμμάτων για την Εθνική Άμυνα και την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία, σε συνεργασία με τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και τα Ερευνητικά Ινστιτούτα του νομού.